TekhneLabs: İnsan odaklı teknoloji

Geleceğin dijital dünyası görülmemiş fırsatlar barındırıyor. Ancak artan nüfus, azalan kaynaklar, çevre kirliliği ve büyüyen fırsat eşitsizlikleri dünyayı yeni tehditlere gebe bırakıyor. Bu tehditlerle baş edebilmenin yolu insan ve çevre odaklı teknolojiler tasarlamaktan geçiyor. Bunun ilk ve en büyük gereksinimi Ar-Ge çalışmaları. Her çalışmamız bir öncekinden daha iyiyi hedeflediği için, mevcut teknolojiyi kullanarak harcadığımız emeğin çok daha fazlasını yeni teknoloji geliştirmek için sarf ediyoruz. Dünün mirasını yarına daha zengin biçimde aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi

Tekhnelogos’un özünü oluşturan Tekhnelabs, yenilikçi çalışmalarımızın giderek büyümesi sonucunda 2013’te bağımsız bir bölüm olarak kuruldu. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı bir Ar-Ge merkezi olan Tekhnelabs, sadece bize ait bir teknoloji laboratuvarı değil. Bu bölümü kurduğumuzda en büyük hayalimiz, aynı heyecan ve arzuyu taşıyan herkesle ortak bir zeminde buluşmaktı. Bugüne kadar temel ürün geliştirme mecralarında paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu birlikteliği üniversitelerin de katılımıyla daha kalıcı hale getirdik.

Daima yeni

İlerlemenin bir numaralı kuralı daima yeninin peşinde koşmaktır. Mühendislik, e-ticaret, tıp ve BIM alanlarında yazılım, robotik, iot ve yapay zekâ teknolojileri kullanarak nitelikli ürünler geliştirirken geçmişte yapılanları taklit etmiyoruz. Önceki araştırmaların sonuçlarından faydalanmakla birlikte, fikir safhasından araştırma ve üretim aşamalarına kadar her kademesinde TekhneLabs imzası taşıyan süreçler yürütüyoruz.

Odağımız yapay zekâ

Önümüzdeki on yıl boyunca tüm teknolojik gelişmelerin merkezinde yapay zekânın yer alacağını öngörüyor, geliştirdiğimiz tüm ürünlere yapay zekânın seviye atlatan becerilerini ekleyerek insan emeğiyle bütünüyle yer değiştirebilecek özel ürünler geliştiriyoruz. Makine zekâsı, yakın gelecekte yazılımla sınırlı ürünlerle birlikte insan faaliyetlerini tamamen otomatize edebilmek için robotik ürünlerin de kalbinde yer alacak. Bu amaçla, elektromekanik becerileri çok gelişmiş vizyoner bir robotik ekiple zeki robotlar tasarlıyoruz.

Birlikte araştırıyoruz

Teknolojiyle birlikte bilimsel çalışmalara da önem veriyor, projelerin teorik altyapılarının sağlam olması amacıyla temel bilimler ve matematik alanındaki öncü araştırmalarla işbirliği içinde ekibimizin bilimsel merakını üst seviyede tutacak her türlü teşviği sağlıyoruz.

  • Mehmed Ali Çalışkan CTO

    Dünyanın geçmişi bilgiyle şekillendi, geleceğimiz de bilgiyle şekillenecek. Ancak bilgi bir yandan da hızla değiştiriyor dünyayı. Dedelerimiz modernizme geçişi yaşadılar, biz postmodernizmi gördük, torunlarımız ise posthuman çağı görüp dünyayı makinelerle paylaşacak. Geleceğin dünyasına yönelik araçlar hedefliyorsak, daha fazla makine zekâsı ve daha fazla makine otonomluğu içeren sistemler tasarlamalıyız.

Tekhnelogos ne yapıyor?

Ar-Ge çalışmalarımızı dört başlık üzerinde yoğunlaştırdık:

Mühendislik

Dünyayı inşa eden meslekler arasında mühendisliğin ayrı ve özel bir yeri var. Bu yüzden, mühendislerin kullanımı için yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştiriyoruz. Yaratıcılığın kısıtlara rağmen kendini gerçekleştirmek zorunda olan bir alanda mühendislerin imkânlarını çoğaltacak araçlar geliştiriyoruz. Makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, ısı mühendisliği gibi alanlarda yapay zekâyla donanmış, bilgisayar destekli tasarımı yeniden tanımlayan, bilimsel literatür ve standartlarla uyumlu yenilikçi metodolojiler icat ederek bunları yazılım, robotik ve IoT ürünlerine dönüştürüyoruz.

Mühendisliğe nasıl bakıyor, bu alanda neler yapıyoruz?

E-Ticaret

Çevrimiçi alışverişin hacmi her geçen gün katlanarak büyüyor. Bu hızlı büyümenin açığa çıkardığı talebi desteklemek için çok daha organize ve komplike altyapılar gerekiyor. Çünkü e-ticaret, başlangıcı bilgisayar veya telefon ekranları olsa da büyük bir lojistik organizasyonla yürüyen dinamik süreç yönetimi gerektiriyor. Tekhnelogos olarak, babil.com tecrübesiyle kazandığımız e-ticaret bakış açısını kendi teknolojilerimizle birleştirerek lojistikten tavsiye motorlarına kadar e-ticaretin her alanında nitelikli ürünler geliştiriyoruz.

E-Ticarete nasıl bakıyor, bu alanda neler yapıyoruz?

Tıp

Bilimin kararlı ilerleyişi, tıp alanında yeni keşiflerin önünü açarken insan sağlığına yönelik tehditlerle daha etkili biçimde mücadele etmemize olanak sağlıyor. Buna rağmen yoğun nüfus artışı, gelir adaletsizliği ve ekonomik darlık gibi sebepler sağlık hizmetlerini giderek daha karmaşık ve yönetilemez bir hale getiriyor. Tıp alanında yapılan bilimsel çalışmalara paralel olarak sağlık hizmetlerinin organizasyonunda da teknolojinin daha yoğun kullanımı bir zorunluluk artık. Bu amaçla, verinin işlenmesini temel alarak makine zekâsı desteğiyle teşhis ve tedavi önerilerinin mümkün olduğunca doktordan bağımsız olarak üretilmesini hedefliyoruz. Öte yandan, sosyal medya ve akıllı telefonlar farklı yaşam pratiklerine sahip Z kuşağının sağlık taleplerindeki değişiklikleri fark ederek, geleceğin kliniklerini ölçekleyen daha hızlı ve daha akıllı modeller geliştiriyoruz.

Sağlık alanındaki çalışmalarımız ve hedeflerimiz neler?

BIM (Bina Bilgi Modelleme)

Yapıların giderek daha akıllı olduğu günümüzde inşa süreçleri birçok üretici paydaşın ortak bir merkezden yönetildiği modeller gerektiriyor. BIM (Building Information Modeling - Bina Bilgi Modelleme) bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yapım sürecinde bilgiyi tek merkezden yönetmek ve tüm paydaşlarla karşılıklı olarak paylaşmak için geliştirildi. Bu durum, bina üretiminde kullanılan mühendislik yazılımlarının BIM üzerinde paylaşacağı veriyi sağlayabilecek kadar bina hakkında makine zekâsına sahip olmayı gerektiriyor. Doğalgaz tesisat ve atık gaz baca sistemleri tasarımı için geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı mühendislik yazılımları, BIM standardına veri üretebilecek akıllı metodolojilere sahip. BIM tabanlı bina üretimini destekleyici yeni Ar-Ge projeleri üzerinde çalışmalarımız da aynı hızla sürüyor.

Bina Bilgi Modelleme vizyonumuz ve çalışmalarımız neler?

  • Eyüp Önder Ar-Ge Direktörü

    Teknoloji, kültür ve eğitim gibi birçok alanda bilgi birikimin artırılması amacıyla yapılan tüm faaliyetleri Ar-Ge olarak nitelendirebiliriz. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürün ve bilgi, yenilikçi birer yüksek katma değere dönüşebilmektedir. Kurulduğu günden bu yana Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve ilk ürününü de bunun sonucunda ortaya çıkaran Tekhnelogos, rekabet avantajı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme için en büyük gücün Ar-Ge ile geldiğinin bilincindedir. Sonucu ne olursa olsun yapılan Ar-Ge çalışmalarının bir kazanımı olduğuna inanıyoruz. 2017’den bu yana da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi olarak, sistematik bir şekilde çeşitli dikeylerde faaliyetlerimiz sürüyor. Tüm personelimize bu bilinci aşılamak, bilginin arttırılması ve proje fikrinin yaygınlaşması amacıyla çeşitli teşvikler uyguluyoruz.

Yeteneklerimiz: Hangi
teknolojileri kullanıyoruz?

Ar-Ge çalışmalarımızda ağırlıkla şu dört teknolojiyi kullanıyoruz:

Yazılım

Geliştirdiğimiz tüm ürünlerin kalbinde yazılım var. Bu da bizi her şeyden önce bir yazılım geliştirme şirketi yapıyor. Yazılım ürünleri, bilgisayar ve telefonlarda kullanıcı arabirimine sahip uygulamalar olarak karşımıza çıkarken, görmediğimiz arka plan dünyasında robotik ve IoT ürünlerinin gömülü sistemlerinde önemli işlevler üstlenen çekirdekler olarak çalışıyor. Bu yüzden, bir yandan yazılım geliştirmede kodlamanın son güncel dil ve platformlarını en etkili şekilde kullanmayı hedefliyor, bir yandan da geliştirme süreçlerindeki proje yönetimini en çevik metodolojilerle yürütüyoruz.

Yazılım teknolojilerine nasıl bakıyor, yazılımı nasıl kullanıyoruz?

Yapay Zekâ (YZ)

Bizim için makine zekâsı -bilinen ismiyle yapay zekâ- teorik olarak insan zekâsından ayrı değil, yeterli teknolojilere ulaştığımızda pratik olarak da insan zekâsından ayırt edilemeyecek. Günümüzde bile yapay zekâ belirli alanlarda insan zekâsından daha başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Yapay zekâyı Ar-Ge laboratuvarlarımızda insana karşı ya da insana alternatif olarak değil, insana katkı sağlayacak bir gelecek vizyonuyla ele alıyoruz. Yeterli veri ile donandığında yapay zekâ karar veya öngörülerinin muadili insan kararlarından daha keskin ve tutarlı olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden yapay zekâ teknolojisine klasik yazılım geliştirme metotlarından farklı olarak veri modelleme, algoritmik çözüm ve saha uygulaması gibi daha komplike mühendislik araçlarıyla yaklaşıyor; mühendislik, tıp, e-ticaret ve BIM mecralarının hepsinde bu vizyonla ürün tasarlıyoruz.

Yapay zekâ vizyonumuz neleri içeriyor?

Robotik

Robotlar, yirminci yüzyılın ortalarından bu yana endüstriyel üretimin en önemli parçalarından biri. Devrim niteliğindeki teknolojik gelişmeler, bizi gündelik hayatın içinde insanın işlevselliğini üstlenebilecek robotlar üretmenin eşiğine getirdi. Bu sürecin bir adı var: Endüstri 4.0. Veri, yazılım, yapay zekâ, tam otomasyon ve robotik ile entegre olmuş endüstriyel tesisler günümüz dünyasının olmazsa olmazlarından. Tekhnelogos olarak, Endüstri 4.0 devrimine özellikle hareketli taşıyıcı robotlarla katkı yapacak önemli Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. İlk robotomuz Robee, e-ticaret depolarına girmek için gün sayıyor.

Robotik teknolojilerine nasıl bakıyor, robot bilimini nasıl kullanıyoruz?

IoT (Nesnelerin İnterneti)

Tecrübemizi oluşturan insan kaynağının temelinde elektronik mühendisleri var. Yazılım, elektronik ve mekanik bilgisini birleştirerek internete bağlı taşınabilir cihazlar üreterek derinleştirdiğimiz elektronik tecrübemizi şimdi de IoT (Internet of Things), yani Nesnelerin İnterneti üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerin çevrimiçi olmaları, onların büyük bir ağdan beslenmesini ve buraya bilgi taşımasını sağlıyor.Geliştirdiğimiz özel ölçüm cihazlarında IoT teknolojisini kullanarak gelecek nesil uzaktan tıp uygulamalarını destekleyecek tıbbi son kullanıcı cihazların Ar-Ge projelerini yürütüyoruz.

IOT teknolojilerine nasıl bakıyor, IOT’yi nasıl kullanıyoruz?

Ürünlerimiz ve Projelerimiz
Dünyayı güzelleştiren teknolojiler

Tekhnelogos olarak mühendislik, e-ticaret, bina bilgi modelleme ve tıp olmak üzere dört ayrı alanda ürün ve projelerimiz var. Bu ürün ve projeleri yazılım, robotik, IoT ve yapay zekâ becerilerimizle insan odaklı geliştiriyoruz. Emeklerimizin karşılığı olan ürünlerimizi dünyayı güzelleştirmek üzere tasarlıyor, insanlığa katma değer ekleyen sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. İşte sayıları gittikçe artan ürün ve projelerimizin bir listesi.

Ayrıntılar için tıklayın.