Küçük desteklerle büyük farklar

Teknoloji, girişim, bilim, sanat, eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında pek çok inançlı ve tutkulu ekip, değerli fikirlerini kısıtlı imkânlarla hayata geçirmeye çalışıyor. Ülkemizin sosyal ve bilimsel katma değer üretme konusunda başarısını artırmanın bir yolu da bu gönüllü ekiplerin desteklenmesinden geçiyor. Tekhnelogos topluluk programları arasında önemli yer tutan mikro destek çalışmalarımızla bu gönüllü ekiplere yapılan küçük katkıların ne kadar büyük farklar yarattığını görmekten gurur duyuyoruz.

 • Tekhnelogos kapısı tüm gönüllülere açık

  Mikro destek programı yalnızca teknoloji ile sınırlı değil. Toplum yararına kalıcı ve sürdürülebilir faydası olan her türlü gönüllü oluşumu destekliyoruz. Bu alanda önceliğimiz, eğitim hayatının yoğunluğunda toplum yararına önemli sonuçlar elde etmek için bir araya gelen gönüllü lise ve üniversite öğrenci kulüpleri. İnsanlığa katkı sağlama sorumluluğuna erken yaşta ulaşmış bu tutkulu gençleri destek programımızın ön sıralarına alıyoruz. Ancak mikro desteklerimizi kâr amacı gütmeyen ve destek şartlarımızı sağlayan tüm gönüllü ekiplere de açık tutuyoruz.

 • Türkiye’nin gençlerine güveniyoruz

  Kâr amacı gütmeyen gönüllü faaliyetlerin ülkemiz ve dünyanın geleceğine yapacağı katkılar çok değerli. Bu çerçevede Türkiye’deki gönüllü teşekküllerin potansiyeline yürekten inanıyoruz. Gönüllü birliktelikler gençlerin teknoloji, bilim veya sanat gibi alanlarda saha bilgisi edinmelerine imkân sağlamakla birlikte sosyal becerilerini ve topluluk bilinçlerini geliştiren ortamlar sağlıyor. Genç mühendis, girişimci ve bilim insanı adayları bu ortamlarda harika işler başarıyorlar. Bu başarılarını sürdürmek için bazen küçük bir destek bile yeterli olabiliyor.

 • Sürdürülebilir her projeyi destekliyoruz

  Tekhnelogos olarak, gönüllü teşekkülleri faaliyet alanlarına geniş bir skalada cevap vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda teknolojik faaliyetler önceliğimiz olduğu gibi bilim, kültür, sanat, eğitim ve sosyal yardım alanlarındaki yenilikçi çalışmalar da ilgi alanımızda. Projelerin kalıcı bir faydayı hedeflemesi, gönüllü teşekkülün veya faydanın sürdürülebilir olması da önem verdiğimiz hususlar arasında. Bu çerçevede, aşağıdaki başvuru şartlarına sahip tüm teşekküllerin taleplerini bekliyoruz.

  Destek vereceğimiz projelerin şirketimizin temel yapısına uygunluğu, katkı sağlayabilir ve sürdürülebilir olup olmadığı bizim için çok önemli.. Bu anlamda uyum sağladığımız her projeye gönülden destek verme taraftarıyız. Projenin ihtiyaçlarına bağlı olarak bir yayının finanse edilmesi, eğitim bursu, ödüllü yarışmalar, kısa ve uzun vadeli araştırma bursu ya da yurt dışına gidecek bir proje ekibinin seyahat ve konaklama masrafların karşılanması konusunda maddi ve manevi destekler sağlıyoruz.

 • Mikro destek programından faydalanma şartları
  • 1) Destek konusu faaliyet kâr amaçlı olmamalıdır. Faaliyeti sürdüren ekip üyeleri herhangi bir maddi çıkar veya resmi zorunlulukla değil, gönüllü olarak bir araya gelmiş olmalıdır.
  • 2) Destek konusu faaliyet toplum ve insanlık yararını gözetmelidir. Faaliyet konusu teknoloji, bilim, kültür, edebiyat, sanat, tarih, sosyal bilimler, eğitim alanlarının bir veya birkaçı ile ilişkili olmalıdır.
  • 3) Destek konusu faaliyetin interdisipliner olması tercih sebebidir.
  • 4) Destek konusu faaliyetin uluslararası olması tercih sebebidir.
  • 5) Destek konusu faaliyetin yapay zekâ alanıyla ilişkili olması tercih sebebidir.
  • 6) Destek konusu faaliyet kalıcı bir çıktı hedeflemelidir. Teknolojik ürün, sanat eseri, yayın, film, bina, laboratuvar gibi toplum yararına olacak bir çıktı hedefleyen faaliyetler öncelik konusudur.
  • 7) Destek konusu faaliyetin gerçekçi bir proje planı olmalıdır. Hedeflenen çıktıya ulaşmak için gerekli iş paketleri net olarak belirlenmelidir.
  • 8) Destek konusu faaliyetin gerçekçi bir bütçesi olmalıdır. Tekhnelogos’un mikro destek miktarı dışında bütçede ihtiyaç duyulan kalan tutarın nasıl
  • edinileceği kesin olarak belirtilmelidir.
  • 9) Destek konusu faaliyetin resmi, yarı resmi veya resmi bir kurum tarafından mektupla akredite edilmiş tüzel bir kişiliği olmalıdır. Bu çerçevede lise ve üniversite teknoloji takımları önceliklidir.
  • 10) Destek konusu faaliyetin çalışma ve harcamaları şeffaf olmalıdır.
  • 11) Destek konusu faaliyet, yararlandığı Tekhnelogos mikro desteğini faaliyetin sponsorluk mecralarında duyurmalıdır.
  • 12) Destek konusu faaliyet evrensel insani değerleri temel almalıdır.
 • Detaylı bilgi ve destek talebi için:

  kurumsaliletisim@tekhnelogos.com