Birlerin ve sıfırların dünyası

Düne kadar belirli alanlarla kısıtlı olsa da bugün hayatımızın merkezinde duran bir gerçek var: Yazılım. Tüm işlerimiz, eğlencemiz, sosyal hayatımız, kullandığımız cihazlar ve elimizdeki akıllı telefonlar birlerden ve sıfırlardan oluşan milyonlarca satır koda emanet. İngiliz matematikçi Alan Turing, 1938’de yayınladığı bir makalesinde Gödel teoremlerinin ispatı için programlanabilir hayali makineler düşünmüştü. Turing’den sonra, zihnimizdeki bilgi akışını makinelere aktarıp onlara değişken beceriler kazandırabileceğimizi keşfetmemiz uzun sürmedi. Bilgi işleme kabiliyetiyle donatılan makineler her geçen yıl katlanarak gelişti ve kısa zamanda yazılımın girmediği sektör kalmadı.

 • Hikâyemiz yazılımla başladı

  Tekhnelogos’u bir yazılım şirketi olarak kurduk. Çünkü temel becerilerimizin başında hızlı, stabil ve güvenli yazılımlar üretmek geliyordu. Bugün de çalışmalarımızın büyük kısmı yazılım ürünü olduğu gibi robotik ve IoT ürünlerinin kalbinde de geliştirdiğimiz yazılımlar yatıyor. Yazılımın hayatımızda kapladığı alan şimdiden çok büyük ancak yakın gelecekte nüfuz etmediği çok az şey kalacak. İşte bu yüzden kadromuzda güçlü bir yazılımcı ekibini aktif tutmaya önem gösteriyoruz. Yazılım ekibimiz bilgisayar ve yazılım mühendisliği eksenli olduğu gibi temel bilim, istatistik ve diğer mühendisliklerden de kendini yetiştirmiş insanlar barındırıyor.

 • Yazılım teknolojisi her yerde

  Tekhnelogos’ta masaüstü, web ve mobil gibi her türden platform için geniş bir teknolojik skalada yazılım geliştiriyoruz. Bu platformlara uygun uygulama geliştirmek için Java, Dot.net, Php, Python, Java Script, Delphi, C, C++, Android Java, Swift gibi her türlü geliştirme ortamından faydalanıyoruz. Bunlara ek olarak robotik ve IoT ürünlerinin içinde çalışmak üzere C, C++ gibi dillerle gömülü yazılımlar da geliştiriyoruz. Her satır kodu, dünya standardında kod yazım kurallarına uygun olarak üretiyor, kod gözden geçirme rutinleri ile güvenliğini artırıyoruz. Yazılım geliştirmede genel olarak nesne yönelimli programlama metodolojisini kullanmakla beraber, projenin ihtiyacına göre farklı tekniklerden de faydalanıyoruz. Yazılım projesi yönetim süreçlerinde ise Yazılım İster Dökümanı ve Yazılım Tasarım Tanımları ile kağıt üzerinde tamamlanan tam tasarımı koda aktarıyoruz.

 • Kullanıcı deneyim mühendisliği

  Yazılım ürünleri, kullanıcıya temel olarak bir deneyim sunar. Ekran tasarımları, kullanıcı dostu olma, ürün özellikleri gibi unsurlar önemli olmakla birlikte bunlar ürün deneyiminin yalnızca bir parçasıdır. Tüm unsurlar kullanıcıyla optimum etkileşimi doğru sırada, doğru biçimde kurmalıdır. Bu yüzden, ürünlerimizin UX tasarım niteliklerinin yüksek olması için hem farklı UX firmalarıyla işbirliği yapıyor, hem de düzenli olarak şirket içi UX becerimizi geliştirecek adımlar atıyoruz.

 • Herkes için kodlama

  Yazılım geliştirme iyi bir eğitim, uzun yıllara dayanan tecrübe, çalışkanlık, dikkat ve özen gerektiren bir uğraş. Öte yandan, yazılımcıların eğitim temelleri ve kendilerini geliştirdikleri kaynaklar ne kadar disiplinler arası olursa yazılımı bir çözüm olarak ortaya koyma becerileri o derece artıyor. Bu sebeple yazılım ekibinin çok yönlü gelişimi için sürekli eğitim programları düzenliyor; ülkemizin yazılım geliştirme kapasitesinin artması için çocuklarımızın erken yaşta kodlama ile tanışmasını arzuluyor, çeşitli miras projeleri yürütüyoruz. Çünkü erken yaşta sahip olunan zihinsel disiplin kişiye hem diğer mesleki alanlarda önemli katkılar sağlıyor, hem de potansiyel beceri ve ilgisini iyi bir yazılımcı olmak için gerekli hazırlığa yönlendiriyor.

 • Ümit Açıkgöz Yazılım Takım Lideri

  Yazılım, dünyada ve ülkemizde potansiyelini hızla artıran sektörlerin başında geliyor. Yazılım algoritmalarının hayatın her alanına nüfuz ettiği ve yeni iş alanları yarattığı bu çağda, yazılım becerileri çok yüksek bir ekiple Ar-Ge faaliyetleri ve projeler yürüterek teknolojik gelişmeye önemli katkılar sağlıyoruz.

 • Erkan Aslanel Yazılım Mühendisi

  Teknolojinin her unsurunun günden güne değiştiği bu dijital çağda Tekhnelogos’un tek değişmezi var: İnsan odaklılık. Bu felsefenin bir parçası olmak güven verici.

Tekhnelogos Blog

 • Gamze Tosun Proje Sorumlusu

  Bir projenin gereksinimlerinin tanımlanmasından bakımına kadar geçen tüm aşamalar Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) olarak adlandırılır. Projelerimizde uyguladığımız ilk aşama; planlama olan gereksinim toplama ve fizibilite çalışmalarına ayrılmıştır. Analiz ve çıkarılan gereksinimleri belirli bir formatta belge haline getirmek yaşam döngümüzün ikinci aşaması. Tasarım aşaması da en az yazılım kadar önemli; geliştirmiş olduğumuz projelerimizde UI/UX açısından fark yaratmak için bu sürece ayrıca efor harcarız. Geliştirme aşamasında ise kaliteli kod standardı ilkesini benimsemekteyiz. Beşinci aşama olan test, yazılan kodun hatalı bölümlerinin ve bunların düzeltmelerinin kontrol edilmesini içerir. Tekhnelogos olarak yazılım yaşam döngüsünde Agile modelini benimseyerek, doğru analiz ve aşamalarla projelerimizi her zaman başarıya taşımaya özen gösteriyoruz.

 • Hakan Baynaz Mobil Yazılım Geliştirici

  Mobil yazılım teknolojileri, her geçen yıl büyüme kaydederek şirketler için önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Tekhnelogos olarak bu önemin farkındayız ve yenilikçi projelerle son teknolojileri kullanarak hem sınırları zorluyor hem de kendimize yeni bir meydan okuma sağlıyoruz. Şirket içi çözümlerimizin yanı sıra, sektörel ihtiyaçlara da cevap vererek mobil çözümlerin hayatı kolaylaştırma noktasında aktif rol oynuyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekle kalmıyor, bu gelişmelere katkı sunanlara destek de veriyoruz.

Yazılım Ürünlerimiz
Zetacad

Primitif bina çizimi ile birlikte doğal gaz tesistlarını yapay zeka destekli akıllı yönlendirmelerle hızlı bir şekilde çizmenizi sağlayan bir yazılımdır.

Ayrıntılar için tıklayın.

 • Dipos

  Zetacad’te çizilmiş dijital projelerin e-imza ile gönderildiği, incelendiği, onaylandığı ve arşivlendiği bulut tabanlı bir yazılım platformudur. tıklayın.

 • Chimney Master

  Bir veya birden çok cihazın olduğu baca sistemlerinde atık gazın güvenli bir şekilde dışarıya atılması için gereken hesaplamaları yapan bir yazılımdır. tıklayın.

 • BiVendor

  Online pazar yerlerinde ürünlerini satmak isteyen tedarikçilerin tek bir ekrandan tüm stoklarını ve siparişlerini yönettikleri web tabanlı bir entegratör yazılımdır. tıklayın.

 • BeeSmart

  E-ticaret depolarında sipariş ürünlerini toplama ve elleçleme süreçlerini robotlarla birlikte otomatize eden yapay zeka destekli akıllı bir depo yönetim yazılımıdır. tıklayın.

Yazılım Ar-Ge Projelerimiz
Galen Clinic

Sağlık muayenelerinin uzaktan yapılmasını sağlayan ve tüm tedavi sürecinde doktorların veri girişini kolaylaştıran bütünleşik bir klinik yazılımıdır.

Ayrıntılar için tıklayın.

 • Galen Mind

  Hastaların kendi semptomlarını girerek başlayan muayene sürecinde, olası hastalıkların teşhisinde doktorlara tavsiyeler sunabilen yapay zeka yazılımıdır. tıklayın.

 • MindWeb Tavsiye Motoru

  E-ticaret sitelerinde müşterilere satın alabilecekleri ilgi alanlarına uygun ürünleri tavsiye olarak sunan yapay zeka destekli bir yazılımdır. tıklayın.