Ortak akla
inanmak

Ortak akla inanmak

Teknoloji, bilim, kültür, sanat ve eğitim bir ülkede refahın en önemli bileşenleri. Ülkemizin refahını, teknolojik imkânların yaygınlığını, gelişmiş bir ekonomiye paralel olarak zengin bir bilim ve kültür-sanat ortamını, bizi bu seviyelere taşıyacak iyi bir eğitim sistemine ülkece sahip olmayı çok önemsiyoruz. Tekhnelogos’u teknoloji, girişim, bilim, kültür ve sanat topluluğun bir üyesi olarak görüyor; bu topluluktaki ortak aklın ülkemiz için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu ortak akla katkı sunmak için toplulukla ilgili değerli projeler yürütüyoruz.

Dünyanın geleceği bizim geleceğimiz

Ülkemizi, insanlarımızı ve çocuklarımızı çok seviyoruz ancak vizyonumuz ülkemizle sınırlı değil. Uluslararası bilim, teknoloji, kültür ve sanat insanlarıyla işbirliğini geliştirmek, insanlığın ortak birikimine katkıda bulunmak ve mevcut birikimden yararlanmak için gerekli tüm adımları atıyoruz. Dünya girişim ekosisteminin önemli bir firması olarak toplulukla ilgili projelerimizi uluslararası çerçevede tutuyoruz. Staj programlarımızda yabancı öğrencilere, kuluçka programlarımızda yabancı şirketlere yer veriyoruz. Üniversite işbirliklerimizi yurt dışındaki kurumlara genişletmeye ve kendi bilimsel birikimimizi uluslararası etkinliklerde paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Bir hayalimiz var

Refahın tüm dünya nüfusuna mümkün olduğunca eşit biçimde dağılması için, teknoloji ve bilim alanında katkı sunma azmine sahip her kişi ve kurumun eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya düşlüyoruz. Bu yüzden, bilim ve teknolojinin kültür ve sanatla aydınlanması, topluluk üyelerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri aracılığıyla dünyanın herkes için eşit derecede daha yaşanabilir olması için faaliyetlerimizi teşvik edici görüyoruz. Bunun için bilimsel bilgiyi paylaşmaktan çekinmiyor, ortak aklı problemleri çözmeye yönlendiriyoruz.

TekhneTalks: İnsan odaklı teknoloji konuşmaları

İnsan odaklı bir teknoloji için bilim, kültür ve sanatla donanmış bir topluluk hayal ediyoruz. TekhneTalks konuşmalarında bu amaçla girişim ekosisteminin teknolojik konularını bilim, sanat ve kültür çerçevesinde ele alıyor, topluluğumuzun değerli konuşmacılarını ağırlıyoruz. TekhneTalks, teknolojiye meraklı herkese açık bir etkinlik. Bu etkinlik sayesinde ülkemizin ve dünyanın geleceğinde teknolojiyi doğru bir yere oturtmak için geliştirilmesi gereken politikalara katkı sağlayacak ortak aklın oluşması için bir platform sunuyoruz.

TekhneTalks sayfamızı hem etkinliğin takibi hem de bu ortak aklı besleyecek önemli içerikler için takip edebilirsiniz.

Geleceğin yıldız mühendisleri TekhneStars’da

Üniversitelerimizin mühendislik bölümlerinde çok parlak gençler yetişiyor. Bu gençlerin en başarılıları geleceğin yıldız mühendislerinden olabilmek için TekhneStars staj programı kapsamında gerçek bir projede 90 gün boyunca çalışıyorlar. Staj programı, yazılım, IoT, yapay zekâ ve elektro mekanik teknolojileri içeren bir ürünü baştan sona tasarlayıp prototipini üretme üzerine kurulu. Ar-Ge ve ürün geliştirmenin tüm aşamalarında çalışan stajyerlerimiz, aynı zamanda önemli eğitim ve mentörlük destekleriyle kariyerlerine ilk adımı atıyorlar. Siz de TekhneStars yıldızlarından biri olduğunuzu düşünüyorsanız staj programımıza başvurun.

Ayrıntılar için tıklayın.

 • Nisanur Çalışkan Genel Müdür Yardımcısı

  Tekhnelogos, bir teknoloji firmasının çok ötesinde, teknoloji kampüsü olarak üretim faaliyetleri içeren bir yapı. Yenilikçi anlayışımız çerçevesinde üst düzey fiziksel şartlara sahip bu teknoloji kampüsünde, çalışma arkadaşlarımızın katkılarından faydalanabilmek amacıyla verimliliği artırılmış, istişarelere açık bir iletişim diliyle oluşturduğumuz işleyişin sürekliliği için çalışıyoruz. Firmamızı daima geliştirmeye çabaladığımız bilgi teknolojileri alanında; düzenlediğimiz etkinlikler, öğrencilere yönelik eğitim ve iş imkanlarıyla birlikte kuluçka projelerine gösterilen destekler sonucunda ele alınabilecek her pratiği değerlendirerek, kampüs yaşantısı gelişimine bütüncül yaklaşıyoruz.

TekhneSpace: Yatırım destekli inovasyon merkezi

TekhneSpace’i başlangıça bir kuluçka merkezi olarak planladık; fakat sonrasında TekhneLabs Ar-Ge merkezi ile tam entegre ederek davet edilen projelere ortaklık karşılığı yatırım ve know-how desteği sunmaya başladık. TekhneSpace, her projenin ihtiyaç duyacağı gerçek bir mekân. Bu mekân sadece fiziksel imkânları değil, bir projenin ihtiyaç duyduğu finansal desteği, bilimsel araştırmayı, laboratuvarı, proje yönetimini, UX tasarımı, endüstriyel tasarımı, pazarlamayı, ürün testini, patenti ve diğer hukuki destekleri sağlayarak projelere ev sahipliği yapıyor.

Proje fikriniz ve emeğiniz Tekhnelogos’un finansal gücü, Ar-Ge ve saha tecrübesi ile birleştiğinde dünya pazarlarında büyük başarılar elde edebileceksiniz.

Detaylı incelemek için tıklayın.

 • Bilge Bağcı Dijital Pazarlama Sorumlusu

  Teknoloji ekosistemi içerisinde bütün şirketler, projelerini ürüne dönüştürürken öncelikle maliyetlerini azaltmayı ve satışlarını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefler neticesinde de daha fazla tanınırlık ve bilinirlik elde etmek isterler. Bu anlaşılır bir istektir. Fakat şirketler bu girdap içerisinde boğuşurken tüm bu süreçleri kapsayan ve insanlığın ana hedefi olan “nitelikli bilgi”yi üretmeyi ve yaymayı genellikle unuturlar. Biz ise bu girdabın içinde boğuşmak yerine bilgi çağına inanarak ürettiğimiz her şeyi belirli topluluklar altına birleştiriyor ve ortak aklı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hem ülkemize hem de dünyaya sürdürülebilir katkılar sağlıyoruz. Tekhnelogos ailesi olarak en büyük hedefimiz, dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi olmaktır.

 • Quixo: Kimin yapay zekâsı daha zeki?

  Yapay zekâ ve kodlamanın gelişimini desteklemek için çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Bunlardan biri olan QuixoCup turnuvası, hızla popüleşen bir zekâ oyunu olan Quixo’yu dünyada ilk defa yapay zekâ evrenine taşıyan bir yarışma. Akıllı çocuklar yapay zekâ kodluyor, yapay zekâ oyuncular birbiriyle yarışıyor ve en zeki olanlar büyük ödülleri kazanıyor.

  Quxio oyunu ve QuixoCup turnuvası hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

 • Üniversite projelerine mikro desteklerimiz

  Teknoloji ve girişim evrenini besleyen en büyük beyin gücü üniversitelerimizde yetişiyor. Üniversitelerimizde okuyan yüzlerce parlak genç kimseden talimat almadan kendi başlarına teknoloji kulüpleri kuruyor ve önemli ürünler geliştirip bunlarla dünyadaki teknoloji turnuvalarında yarışıyorlar. Tekhnelogos olarak üniversite öğrenci projelerini çok önemsiyor, topluluğu geliştirmek için her yıl bir projeye mikro destek sağlıyoruz.

  Proje destek detayları için tıklayın.