Geleceğin tıbbı: Daha çevik, daha ucuz, daha yaygın

Hiç şüphesiz bireylerin de toplumların da birinci önceliği insan sağlığı. Sahip olduğumuz tüm güzellikler sağlıklı bir hayatla anlam kazanıyor. Bizim için tıp, hastalıklarla mücadele olduğu kadar sağlığı korumak anlamına da geliyor. Günden güne büyüyen imkânlar, hastalıkları ortaya çıkmadan önlemek üzerine kurulu koruyucu hekimlik stratejisinin güçleneceği fırsatlar doğuruyor. Teknoloji ve yapay zekânın tıbba sağladığı destek sayesinde, sağlık hizmetlerine ulaşımda mevcut fırsat eşitsizliklerinin azalacağı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Sağlık hizmetleri, bilgi iletişim araçlarının sağladığı imkânlarla çevikleşerek sonuca daha hızlı ulaşacak. Yapay zekâ ve ev tipi tıbbi cihazların desteği, daha yaygın ve daha ucuz sağlık hizmetlerinin önünü açacak.

 • Sağlık herkesin hakkı

  Tıp alanında yürüttüğümüz projelerle fırsat eşitsizliği yüzünden sağlık hizmetlerinden gerektiği biçimde faydalanamayan düşük gelir grubuna sahip nüfusun hayat standartlarının gelişmesi için çaba harcıyoruz. Bu sebeple, tıp projelerimizde sağlık hizmetlerinin yaygınlığını artırıp maliyetini düşürecek yeniliklerin peşinde koşuyoruz. Sadece ülkemizde değil, gelişmekte olan birçok ülkede sağlık hizmetlerinin coğrafyanın en ücra köşelerine kadar nitelikli ve ucuz biçimde ulaşabilmesi için ortak akla katkı sağlayacak stratejiler geliştiriyoruz.

 • Bilim, hüner, teknoloji

  Tıp teorisi bilimsel araştırmayla ilerler. Fizyolojik sistemi, patolojileri ve bu patolojileri giderecek molekülleri keşfettikçe daha sağlıklı bir hayat inşa ediyoruz. Bilimsel araştırmayla birlikte doktorların klinik tecrübeleri ve bireysel hünerleri de sağlık hizmetlerinin kalitesini etkiliyor. Bunun yanında teknoloji, hem hastalık tanı aşamasında hem de tedavi aşamasında her geçen yıl sağlık ekosistemine daha fazla katkı sağlıyor. Tekhnelogos çatısı altında tıp teknolojilerini tıp teorisine yön veren bilimden ve doktor hünerinden bağımsız görmüyor; teknolojik araştırma geliştirme faaliyetini hem bilimsel zemine hem de klinik tecrübesine oturtuyoruz.

 • Yapay zekâ destekli sağlık hizmeti

  Gelecekte birçok meslek bilgisayarlar tarafından icra edilecek. Onlardan biri de doktorluk. Doktorsuz hastaneleri şoförsüz kamyonlardan önce görme ihtimalimiz hiç de az değil. Çünkü doktorluğun veri ve bilgiyle ilişkisi birçok meslekten fazla. Doktorların kararlarıyla hastaların muayene verileri yapay zekâ sistemlerinde analiz edildiğinde çok daha başarılı teşhis ve tedavi sistemlerine kavuşacağız. Biz de heyecanla bu büyük devrime hazırlanıyor; makine zekâsının ön tanıda, tahlil ve görüntüleme tavsiyesinde, kesin tanıda ve son olarak ilaç ve tedavi önerisinde kullanılacağı çok katmanlı bir yapay zekâ teşhis ve tedavi sistemi üzerinde çalışıyoruz.

 • Dijital çağda çevik klinikler

  Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında fiziki klinik ve hastanelerin varlığını sürdüreceği muhakkak. Ancak şimdilerde, hastane ve klinikler eliyle sağlanan birçok hizmet teknoloji aracılığıyla evlere ve akıllı telefonlara taşınıyor. Gelecekte sağlık hizmetlerinin çevik bir yapı kazanması anlamına geliyor bu. Hastaya daha yakın olabilmek için devasa hastanelerden ziyade küçük sağlık noktalarının, ev cihazlarının ve akıllı uygulamaların bu yükü omuzlaması bekleniyor. Bizler bu yeni düzende sağlık hizmetlerini akıllı telefonlara taşıyacak, entegre bir fiziki klinikle desteklenen, doktor ve hastanın aktif çevrimiçi temasta bulunduğu çevik klinik modelleri üzerinde çalışıyoruz. Her türlü işlemin dijital sistemde tam tanımlı olarak ilerlemesi sayesinde bu klinikler bize yapay zekâ sistemlerini eğitecek sağlık verisi de sağlayacaktır.

 • Yaygın sağlık hizmeti için teletıp

  Uzaktan teşhis ve tedavi anlamına gelen teletıp, sağlık hizmetinin arada mesafe olmasına rağmen doktordan hastaya iletilmesi anlamına geliyor. Bu rüyayı gerçekleştirmek için en büyük yardımcımız teknoloji. Teletıp için akıllı bilişim sistemleriyle birlikte hasta verisini insan vücudundan alıp doktora veya akıllı teşhis sistemine ileten sensörlere ihtiyaç var. Teletıp donanımları bir ambulans aracı, bir sandık, bir çanta veya bir telefon büyüklüğünde olabilir. Hatta gelecekte insan vücuduna entegre edilmiş invasive veya giyilebilir sensörlere sayesinde cihazların ulaşabileceği her yere doktor da ulaşabilecek. Bu sayede, örneğin İstanbul’daki bir göz doktoru, teletıp cihazının ulaştığı Afrika’daki bir köyün nüfusunu muayene edip tedavi önerebilecek. Bu yüzden, sağlıkta fırsat eşitliği için büyük önem verdiğimiz teletıp alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor; çoklu sensör yapısı ile hastadan solunum, karın ve kalp sesi, ateş derecesi, kulak burun boğaz görüntüsü gibi dataları alıp doktora iletebilen ev tipi bir teletıp cihazı üzerinde çalışıyoruz.

 • Prof. Dr. Mustafa Kamaşak

  Bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da bir dönüşüme yol açacak ve sağlık sisteminde yeni teknolojilerin kullanımı tercihten öte zorunluluk haline gelecek. Bu teknolojilerden birisi de hekim-hasta etkileşimini farklı formlarda sağlayabilecek tele-tıp sistemleri. Tele-tıp uygulamalarının kısa/orta vadede mevcut sağlık sistemine entegre olacağını öngörmekteyim. Bu sayede sağlık sistemindeki tüm aktörlerin fayda göreceği ve sınırlı kaynaklarımızın verimli ve etkin kullanılabileceği bir yapı ortaya çıkacaktır.

Tıp Ar-Ge Projelerimiz
Galen Clinic

Sağlık muayenelerinin uzaktan yapılmasını sağlayan ve tüm tedavi sürecinde doktorların veri girişini kolaylaştıran bütünleşik bir klinik yazılımıdır.

Ayrıntılar için tıklayın.

 • Galen Mind

  Muayene esnasında hastadan aldığı hikaye ile başlayıp, fiziksel ve laboratuvar verilerini de kullanarak doktora tanı ve tedavi konusunda tavsiyede bulunacak bir yapay zeka yazılımıdır. tıklayın.

 • Galen Sense

  Doktorun uzaktan muayene esnasında sıcaklık, ağız, burun ve kulak görüntüsü ve kalp ve göğüs seslerini dijital olarak toplayabilen kompak bir ölçüm cihazıdır. tıklayın.