Verimlilik ve değer odaklı bir iş hayatı

Tekhnelogos, zengin bir çalışan kadrosuna sahip bir Ar-Ge şirketi. Bilinmeyen alanlarda yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bilinen alanlarda yapılan ürün geliştirmeye göre oldukça zahmetli bir yol yürümeyi gerektiriyor. Bu yüzden, büyük bir ekibi verimli ve değer üretebilecek şekilde organize etmek için modern iş yönetimi metotları kullanıyoruz. Şirketimizin Ar-Ge başarı hikayelerini mikro ekiplerin ortak başarıları haline getirerek ekip üyelerinin kariyer hedefleriyle uyumlu ilerlemesini sağlıyoruz. Hiyerarşik bir insan yönetimi yerine, herkesin büyük bir disiplinle uyduğu iş kalitesi ve zaman yönetimi kurallarını patronumuz olarak görüyoruz.

 • Mikro ekipler ve proje yönetimi

  Tekhnelogos’ta proje yönetimi tam sorumlu ve yetkili mikro ekipler aracılığıyla yürütülüyor. Bu şekilde, tüm mikro ekipler bağımsız bir şirket gibi hareket ederek Ar-Ge sonrasında da şirketleşmeyi hedefliyor. Tekhnelogos’ta becerilere göre organize olmuş teknoloji ekiplerine sahibiz ve bu ekipler bir dış kaynak mantığında Ar-Ge projelerinde hizmet veriyor. Yazılım, robotik, yapay zekâ ve IoT teknolojileri ekiplerimiz Ar-Ge faaliyetlerinde kaynak yönetimini kendi içlerinde yapıyor. Projenin ihtiyaç duyduğu saha yönetimi ise iş analizi ekipleri tarafından yürütülüyor. İş analizi alanında da geniş bir mühendis ve analist kadrosuna sahibiz; mühendislik, tıp, e-ticaret ve BIM mecralarında proje yönetimi, iş geliştirme, iş analizi, bilimsel araştırma ve ürün yönetimi alanlarında uzmanlaşmış ekiplerimiz var.

 • Kariyer ve performans mentörlüğü

  Şirketimizdeki her bir çalışanımızın mesleki ve kişisel gelişimini, kendi projelerimizden bağımsız olarak ülkemizin teknoloji üretim kapasitesi açısından da önemli görüyoruz. Çalışanlarımızı mesleklerinde gereken becerileri edinmeleri ve bu becerilerini projelerde etkili bir performansa çevirmeleri konusunda hem teşvik ediyor hem de yönlendiriyoruz. Özellikle mesleki hayatının ilk yıllarında bize katılan arkadaşlarımızın gelişimleri noktasında tecrübeli çalışanlarımızın rehberliğini çok önemsiyoruz. Çünkü Tekhnelogos, her şeyden öte bir işbirliği dünyasıdır.

 • Ömür boyu eğitim

  Ekibimize dâhil olmanın birinci şartı, öğrenmeye ve gelişmeye açık bir karaktere sahip olmak. Bu sebeple, çalışanlarımızın ilgi alanlarındaki becerilerinin Ar-Ge faaliyetlerimizde daha değerli katkılara dönüşmesi için her türlü eğitim talebini dikkate alıyoruz. Çeşitli sektörel eğitim faaliyetleri, akademik yüksek lisans, doktora, post doktora programlarına katılım, online eğitimler, dijital veya fiziki yayınlara erişim konusunda çalışanlarımızla ortak planlar yapıyoruz.Bunun dışında, hem dışarıdan uzman hocalarımız hem de tecrübeli çalışanlarımız tarafından verilen eğitimlerle Ar-Ge faaliyetlerinin olmazsa olmazı bilimsel birikimi ulaşılabilir hale getiriyoruz.

 • Teşvik ve prim sistemi

  Teknolojik üretime ve kendi gelişimine katkıda bulunan her çalışanımıza şirketimiz Ar-Ge Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi ve Denetlenmesi Prosedürü kapsamında çeşitli teşvikler sunuyoruz. Bu teşvikler tüm Ar-Ge çalışanlarımızı kapsıyor. Çalışanların yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre 6 aylık dönemler halinde değerlendirilen puanlara karşılık hak ettikleri ödüller düzenliyoruz. Bu ödüller içerisinde eğitim teşviği, proje sahiplendirilmesi ve desteklenmesi, akademik yayın ve patentin desteklenmesi başlıkları bulunuyor. Başlıkların kapsamına göre belirlenen puan kriterleri üst limit olan 1000 puan üzerinden değerlendiriliyor ve puan aralığına göre prim üst tutarı ile maaş karşılığı olarak yıl sonunda çalışanlara yansıtılıyor.

 • Büşra Şişman İnsan Kaynakları Sorumlusu

  Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımızda, insanın varabileceği en yüksek noktanın kendini gerçekleştirmek olduğunu görüyoruz. Tekhnelogos çatısı altındaki her bireyin gerçek potansiyelini elde ederek bu noktaya ulaşabilmesine katkıda bulunmak, İnsan Kaynakları Yönetimi olarak tüm çalışmalarımızda en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Bu doğrultuda, yeni nesil insan kaynaklarının farklılaşan önceliklerini analiz ederek, işveren markası ve çalışan deneyimi gibi insan odaklı kavramları stratejik bir bakış açısıyla ön plana çıkarmayı önemsiyoruz.

Tekhnelogos Blog

 • Furkan Bilgin Sistem Yöneticisi

  Şirketimizin ürün geliştirme ve teknolojik faaliyetlerindeki başarısı, bilgiyi yönetmekle doğrudan ilişikili. Ar-Ge sonucunda elde edilen bilgi, belirli standartlarda korunmalı ve yönetilmelidir. Tekhnelogos olarak altı yıldan beri ISO 27001 BGYS sertifikasına sahibiz. Kuruluşumuzdan itibaren bilgiyi korumamıza yardımcı olan belirli standartlar, kritik güvenlik risklerini belirleyen analizler ve bu riskleri en aza indirgememizi sağlayan yönergeler ile değer odaklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu yaklaşım ile iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve şirketimizin kağıt üzerinde veya dijital ortamda mevcut bulunan bilgilerini en uygun şekilde koruyor ve yönetiyoruz.