Sanatın ve aklın teknolojisi

Dünya değişiyor. Bu hep böyleydi ama dünya artık daha hızlı değişiyor. Bu değişimin baş aktörünün teknoloji olduğunu biliyoruz. Teknoloji kelimesinin antik Yunandaki kökenini oluşturan Tekhne ve Logos, bizi sanat ve akıl kavramlarını yeniden hatırlamaya davet ediyor. Tekhnelogos olarak, bilim ve sanatın harmanlandığı bir mühendislik evreni ile teknolojiyi insanı merkeze alarak bir araya getiriyor; çevre kirliliği, yoksulluk, fırsat eşitsizliği gibi temel problemleri çözmek için çalışıyoruz. 1999’da İstanbul’da başlayan hikâyemize Tekhnelogos adını koymamızın sebebi de bu: Zanaat ve hüneri (tekhne) akıl ve düzenle (logos) birleştirerek geleceğe doğru yol almak.

Dijital dünyada Tekhnelogos izleri

Tekhnelogos, mühendis kökenli küçük bir ekip tarafından kuruldu. Bugün 60’tan fazla genç çalışanımızla ve geçmişte önemli projelere imza atmış olmanın gururuyla geleceğe yönelik Ar-Ge projelerini de büyük bir özgüvenle yürütüyoruz. Türkiye ve dünyada ilk kez mimari ve mühendislik projelerini makine zekâsına açık olarak dijitalleştirdik, Türkiye’nin doğalgaz dönüşüm sürecinde proje telif ve onay süreçlerini yapay zekâ temelli olarak dijital ortama taşıdık. Şimdi bu tecrübemizi insanlığın hizmetine sunmak için farklı sektörlerde yeni ürünler geliştirmede kullanıyoruz.

Bir teknoloji evreni

Araştırma ve geliştirme ruhuyla kurulmuş, öğrenmeye ve gelişmeye açık; bilime, sanata, kültüre meraklı ve hepsinden öte ortak bir hayali paylaşan ekibiyle sadece bir şirket değil, büyük bir evren Tekhnelogos. Bu çatı altında toplanma sebebimiz üretmek değil yalnızca; öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz, topladığımız ve paylaştığımız bir gelecek enstitüsü inşa ediyoruz. Çünkü teknoloji üretmek tek başına büyük bir beceri olsa da teknoloji üretecek zihinler yaratmaktan daha önemli değil. Tüm bu sebeplerden dolayı, hem içinde bulunduğumuz teknoloji topluluğunun ortak aklına önemli katkılar yapıyor, hem nitelikli emeği sürdürülebilir projelere dönüştürmek için destekler sağlıyor, hem de ait olduğumuz topluma ve insanlığa katkı sağlayacak önemli miras projeleri yürütüyoruz.

Geleceği beraber inşa edelim

Bir yandan bugünün beklentilerini karşılarken diğer yandan geleceği inşa etmeyi arzulayanların yanındayız. Bu büyük ve heyecanlı yolculuğa dâhil olmak isteyen herkesi Tekhnelogos’a bekliyoruz. Tekhnelogos’un ayrıcalıklı dünyasında yer almak isteyenleri projelerimizin araştırma ve geliştirme safhalarında bizimle işbirliği yapmaya veya çok değerli yatırımlarımıza ortak olmaya davet ediyoruz.

 • Tekhnelogos’ta yaşam

  Ürün geliştirme anlayışımızın merkezine insanı yerleştirdiğimiz gibi, iş yaşamımızda da insani değerlere sıkı sıkıya bağlıyız. Çünkü her çalışan önce insandır; Tekhnelogos ailesinin değerli bir üyesidir. 7 gün 24 saat açık bir kampüs olan Tekhnelogos’ta çalışanlarımızın sosyal, kültürel ve insani değerler açısından kendilerini geliştirebilecekleri sayısız imkân sunuyoruz.

  Tekhnelogos yaşamını yakından tanımak için tıklayın.

 • Çalışma sistemimiz

  Tekhnelogos çatısı altındaki bireyleri “tüketilen kaynaklar” olarak değil, “korunan ve geliştirilen değerler” olarak görüyoruz. Bu yüzden projelerimizi katı hiyerarşik yapılanma yerine mikro ekipler ve ekipler arası işbirliğiyle yönetiyoruz. İnsan Kaynakları ofisimiz çalışanların iş hayatlarının ve kariyer planlarının sağlıklı temellere oturması için her türlü desteği sağlıyor. Ayrıca uluslararası vizyonunu güçlendirmek amacıyla yabancı, göçmen ve mülteci çalışanlara da kadromuzda mümkün olduğu kadar çok yer vermeye çalışıyoruz.

  Çalışma sistemimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Tekhnelogos değerleri: Neye
inanıyoruz?

Hangi alanda çalışırsak çalışalım değişmeyen ve değişmeyecek temel değerlerimiz:

 • 1 EVRENSELLİK

  Geliştirdiğimiz ürünler evrensel standartları esas alarak evrensel ihtiyaçlara odaklanıyor. Global pazarlara açılmanın sadece şirketimize değil, ülkemize de bir katkı olduğunun bilinciyle tüm dünyayı kapsayan bir bakış açısına sahibiz.

 • 2 BİLİMSELLİK

  Bilim olmasaydı teknoloji de olmazdı.Geliştirdiğimiz ürünlerde hem bilimsel bilgiden faydalanıyor hem de bilimsel araştırmanın ufkunu genişletecek geliştirme ortamları kuruyoruz.

 • 3 YENİLİK

  Geliştirdiğimiz tüm ürünlerde insanlık için yeni bir adım atmayı hedefliyoruz. Her ürünümüz, önceki muadillerinden farklı olarak mutlaka yeni bir bakış açısı içeriyor. Ve her projemiz aynı soruyla başlıyor: Yeni ne vaat ediyoruz?

 • 4 YERLİLİK

  Yerli üretimin bir ülke için ne derece önemli olduğunun farkındayız. Ülkemizin katma değerini yükseltmek için ürünlerimizde mümkün olan en üst seviyede kendi becerilerimizi ve yerli bileşenleri kullanıyoruz.

 • 5 DOĞA DUYARLILIĞI

  Dünyadaki en değerli hazinenin temiz ve sağlıklı bir çevre olduğunun bilinciyle ürünlerimizi doğaya zarar vermeyecek şekilde tasarlıyor, çevreye zarar veren klasik iş modellerini çevreci modellerle değiştiriyoruz.

 • 6 İŞ BİRLİĞİ

  Ürün geliştirme aşamasında işbirliğine büyük önem veriyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerin başka firmaların ürün geliştirmeleri ile entegre olarak onlara da değer katmasını arzuluyoruz.

 • 7 İNSAN ODAKLILIK

  Ürünlerimizde insanlık ve toplum için maksimum faydayı gözetiyoruz. Ulaşılabilir teknolojinin, fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldıran yollar açacağına inanıyoruz.

 • 8 YAPAY ZEKA

  Yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji veya beceri değil, aynı zamanda bir değer olarak görüyor; her ürünümüzde etkin yapay zekâ katkısını önemseyip ülkemizin ve insanlığın bu alandaki birikimini büyütmek istiyoruz.

Ekibimiz

Tekhnelogos’ta insanları yönetmek için değil, işleri yönetmek için enerji harcıyoruz. Sorumluluğunun bilincinde olup kendi disiplinini inşa eden çalışanlarımız, ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sağlamayı bir erdem olarak görüyorlar. Öğrenmeye odaklanmış ekibimizle tıpkı bir üniversite gibi sürekli bilgi üretiyor ve bunu paylaşıyoruz.

Geleceği inşa eden ekibimizi yakından tanımak için tıklayın.

 • Osman Subaşı Genel Müdür Yardımcısı

  Otomasyon, dijitalizasyon ve sürdürülebilir kaynak kullanımı yeni ekonominin kesişim kümesi haline geldiğinden beri, robotik çözümler ve yapay zekâ destekli karar sistemleri tüm işletmelerin radarına girdi. İlk yatırım maliyetleri ve yüksek geçişler, otomasyon sürecini oldukça sancılı hale getiriyor. Bunun yerine, çalışanları işletmenin daha katma değer üretecek alanlarına yönlendiren ve daha iyi koşullarda çalışmalarına olanak saplayan, aynı zamanda işletmeyi de rekabete hazırlayan ve yatırım geri dönüşü 2-3 yılı geçmeyen otomasyonlar perakendenin önünü açacaktır.

Bize Katılın

Alanında uzman, bilime değer katma arzusu taşıyan mühendislere kapımız daima açık. Çalışma alanlarımızda Tekhnelogos’a katkı sağlayacağınıza inanıyorsanız lütfen bize ulaşın. Mesleğinize yeni adım atıyorsanız ve öğrenmeye âşıksanız, yabancı diliniz iyi seviyedeyse, üniversite hayatınızda en az bir başarılı işe katkıda bulunduysanız sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Açık pozisyonları görmek ve Tekhnelogos ailesine katılmak için tıklayın.

Grup şirketlerimiz ve faaliyetlerimiz

Tekhnelogos üst markasıyla birçok mecraya teknoloji üretiyor, bazı mecralarda grup şirketlerimiz aracılığıyla yatırımlarımızı genişletiyor, bu mecralarda teknolojilerimizi deniyor ve yine bu mecraların işleyişi hakkında alan bilgimizi derinleştiriyoruz. Bunun yanında, belirli ürünlerinin teknolojik hizmet alanlarına çeşitli mikro şirketler aracılığıyla operasyon desteği sağlıyoruz. Sigortacılık alanında Üç Elma, enerji alanında Betages, AlfaGes, UranusGes, yayıncılık alanında Libronet, elektronik kitap alanında Calibro, e-ticaret alanında ise Babil.com markalarıyla faaliyet gösteriyoruz. Öte yandan, robotik faaliyetlerimizi Makhina Robotics şirketinde yürütüyor, tıp alanındaki Ar-Ge projelerimiz tamamlanınca da bu ürünlerin faaliyeti için yeni mikro şirketler kurmayı hedefliyoruz. Miras projelerimizin amiral gemisi olan İstanbul Cezeri Müzesi girişimini de aynı isimle şirketleştirmiş bulunuyoruz.

Grup şirketlerimizi tanımak için tıklayınız