Tekerlekten Mars’a uzanan öykü

Okumaya başladığınız bu metnin yapay zekâ tabanlı bir yazılım tarafından oluşturulduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Muhtemelen bundan sonraki cümlelere daha fazla dikkat kesilir, bir “yapaylık” yakalamaya çalışırdınız. Belki birkaç tane bulabilirdiniz de. Şimdilik. Unutmayın ki bugün Mars’a robot yollayan insanlığın hikâyesi de tekerleği bulmasıyla başladı. Asırlar süren deneme yanılma, tecrübe aktarımı, merak ve mecburiyet süreçleri insan zekâsını sürekli geliştirdi. Şimdi aynı süreci yapay zekâ gerçekleştiriyor ve bunu bizden çok daha hızlı biçimde tamamlayacağından şüphemiz yok.

 • Kendi zekâsına meydan okuyan insan

  Bilgisayarların icadından bu yana mühendisler, bilim insanları ve filozoflar, makinelerin de bir gün insan gibi düşünebilmesini hayal ettiler. Alan Turing 1950’de “makineler düşünebilir mi” diye sorduğundan beri konu hakkında hararetli tartışmalar yapıldı. Sonraki yıllar boyunca insan beyninin bilgi işleme metoduyla ilgili modeller önerildi ve bunlar makine zekâsının matematiksel temellerini atarak devrim niteliğindeki ilerlemelerin önünü açtı. Bugünün bilgisayarları birçok noktada insan zekâsıyla yarışacak ölçüde sonuçlar üretiyor. Zekâyı insanla sınırlı bir beceri olmaktan çok maddi bir organizasyon, evrensel ve evrimsel bir devinim olarak gördüğümüz için, gelecekte makinelerin tahmin edilenden de zeki olacağını düşünüyoruz.

 • Öğrenebilen sistemler için büyük veri

  Zihnimiz karar üretme aşamasında beyinde yer alan doğrusal olmayan karmaşık örüntüleri kullanıyor. Bu örüntüler, uzun yılların birikimiyle girdiler ve çıktılar arasındaki oranın insani hayattaki yararlılığına göre her seferinde düzeltilip mükemmelleştiriliyor. Makineler de benzer bir yöntemle yararlı çıktılar üretmek için sayısız veriyle eğitilmek zorunda. İnsanın çeşitli alanlarda karşılaştığı ve işlediği sayısız veri gibi, tasarladığımız zeki sistemlerin öğrenebilmeleri için de devasa büyüklükte veriye ihtiyaç var. İşte bu yüzden sadece yapay zekâ sistemleri geliştirmekle kalmıyor, e-ticaret ve tıp alanında büyük veri toplayıp bu veriyle yapay sinir ağlarını eğiterek ileri seviyede uzman sistemler üreten Ar-Ge projeleri yürütüyoruz.

 • Devrimin anahtarı yapay zekâ

  Tekhnelogos olarak öncelikle yapay zekâ kullanımının çok büyük maliyet ve verimlilik avantajı yaratacağı alanlara eğiliyoruz. E-ticaret lojistiği büyük meydan okumalarla baş edecek bir depo işletimi gerektirdiği için, bu alanda geliştirdiğimiz robotik ürünleri yapay zekâ merkezli BeeSmart yazılımıyla birleştirdik. İkinci nesil lojistik robotlarımızın da yapay zekâ desteği ile tam otonom olmasını hedefliyoruz. Yine e-ticaret müşterilerinin doğru ürünlere daha hızlı ulaşabilmeleri için akıllı ürün tavsiye motorları geliştiriyoruz. Devrim yaratmayı hedefleyen en önemli yapay zekâ ürünümüz ise hastanın verisinden yola çıkarak hastalık teşhisi ve tedavi öneren bir tıbbi karar sistemi. Bu sistem, ülkemizdeki çeşitli sağlık noktalarından elde edilen hastalık verileriyle eğitilecek ve bu sayede coğrafi demografik uyumluluğunun en üst seviyede tutulmasına olanak sağlayacak.

 • Daha nitelikli bir yaşam için

  Yapay zekâyı insanlık için bir tehdit olarak algılamıyor, onu türümüzün gelişimi için bir fırsat kabul ediyoruz. Zeki makinelerin birçok hizmeti üstlendiği bir ekonomik sistemin işsizlik gibi tehditler doğurmaktan ziyade fırsat eşitliği ve daha yaygın hizmetler üretebileceğine inanıyoruz. Bu amaçla, yapay zekâyı insan odaklı bir teknoloji olarak konumlayıp, geliştirilen ürünlerin insan hayatının niteliğini artıracak şekilde dizayn edilmesine özen gösteriyoruz. Sağlık alanında ucuz, yaygın ve nitelikli hizmetlerin dünyanın her yerine ulaşabilmesi için yapay zekânın çok büyük fırsatlar sunduğu inancıyla özellikle bu alana odaklanmış durumdayız.

 • Yapay zekâ ve Türkiye

  Yapay zekâ teknolojilerini ülkemizin bilimsel kapasitesinin gelişimi, dünyanın geleceğine katkı ve ekonomimizin büyütülmesi açısından önemli görüyoruz. Bu sebeple ülkemizde yapay zeka bilincini geliştirmek ve yapay zekâ hakkındaki ortak akla katkı yapabilmek için çeşitli topluluk ve miras projeleri yürütüyoruz. Genç mühendislerin yapay zekâ becerilerini geliştirmelerini teşvik ederek yapay zekâyı ülke gündemine taşımak için ulusal ve uluslararası yapay zekâ oyun turnuvaları düzenliyor, yine aynı amaçla mühendis adaylarına yapay zekâ eğitimi veren kamplar organize ediyoruz.

 • Kübra Taş Yapay Zeka Mühendisi

  Yapay zekâ, içinde bulunduğumuz dünyanın vazgeçilmez bir parçası ve teknolojinin her alanında karşımıza çıkıyor. İnsan beyninin sanal bir kopyası olarak özetleyebileceğimiz yapay zekâ, büyük hacimli veriler kullanarak değişkenlikleri analiz etmek ve yakalamak için çok faydalı bir araç. Tekhnelogos ailesi olarak biz de bu aracı projelerimize entegre ediyor ve her zaman daha iyi kestirimler yapabilen, daha doğru sonuçlara daha kısa sürelerde ulaşabilen sistemler elde etmek için teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Yapay zekâ alanında en güncel yöntemleri takip ediyor, rekabet yeteneği yüksek projeler üretiyoruz.

Tekhnelogos Blog

 • Yrd. Doç. Tuna Çakar

  Yapay öğrenme ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde kendi kendine öğrenen sistemlerin sayısı artacak; önümüzdeki 20 senelik süreçte eğitim-finans-pazarlama-tıp gibi farklı sektörlerdeki aktif kullanımı yaygınlaşacaktır. Yapay zekâ, özellikle sağlık-tıp alanında teşhis-tanı ve tedavi süreçlerinde yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini olanaklı kılmaya başlayarak hekim ve uzmanlara karar verme süreçlerinde destek sağlıyor. Finans alanında ise geliştirilen yapay zekâ modelleri sayesinde başvurulardan kime kredi verilip verilmeyeceği konusunda çıktı sağlanıyor. Bununla birlikte, eğitimdeki başarılı yapay zekâ uygulamaları sayesinde (adaptif yaklaşımlarla) öğrencinin seviyesine ve gelişimine uygun içerikler hazırlanabiliyor.

Yapay Zeka Ürünlerimiz
 • BeeSmart

  E-ticaret depolarında gezinen yüzlerce robota emir vererek, rotalarını belirleyen ve siparişlerin hızlı bir şekilde toplanmasını sağlayan akıllı bir yazılımdır.

  Ayrıntılar için tıklayın.

Yapay Zeka Ar-Ge Projelerimiz
MindWeb

E-ticaret sitelerinde müşterilere satın alabilecekleri ilgi alanlarına uygun ürünleri tavsiye olarak sunan yapay zeka destekli bir yazılımdır.

Ayrıntılar için tıklayın.

 • Galen Mind

  Muayene esnasında hastadan aldığı hikaye ile başlayıp, fiziksel ve laboratuvar verilerini de kullanarak doktora tanı ve tedavi konusunda tavsiyede bulunacak bir yapay zeka yazılımıdır. tıklayın.

 • Robee Move

  İleri sensörlerle kendi yolunu belirleyip, bir yerden bir yere yük taşıyabilen ve insanların bulunduğu ortamlarda güvenli bir şekilde çalışabilen bir robottur. tıklayın.